Światowy Dzień Choroby Alzheimera 21 września 2015 r.

Światowy Dzień Choroby Alzheimera (World Alzheimer Day), jak co roku obchodzony jest 21 września, tym razem pod hasłem „Pamiętaj o mnie” (Remember Me).

Organizacje alzheimerowskie, wspierające chorych i ich rodziny, chcą zwrócić uwagę na konieczność zrozumienia potrzeb chorych i tworzenia dla nich jak najlepszych warunków życia. Ze skutkami ciągle jeszcze nieuleczalnej choroby mózgu zmaga się obecnie na świecie ponad 46 milionów osób i taka sama liczba ich najbliższych opiekunów. Szacuje się, że liczba chorych będzie wzrastać. Za 15 lat wyniesie ponad 75 milionów, a w 2050 roku prawie 132 miliony. Ta tendencja nie ominie i naszego kraju, gdzie z objawami otępienia ponad 500 tysięcy osób, a wśród nich 300 tysięcy z powodu choroby Alzheimera, najczęstszej przyczyny otępienia.

Światowa Organizacja Alzheimerowska (ADI) oraz Europejska Federacja Organizacji Alzheimerowskich (Alzheimer-Europe) od wielu lat domagają się zwiększenia nakładów na rozpoznawanie, leczenie i opiekę nad chorymi, apelując do rządów o tworzenie systemów kompleksowej opieki i wsparcia, oraz wdrażanie Narodowych Planów Alzheimerowskich.

Polska należy do nielicznych krajów Unii Europejskiej, w których brak jest odpowiedniej, kompleksowej strategii rozwiązywania problemów wynikających z tej choroby. Polskie organizacje pozarządowe, tworzące Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich w 2011 r. przygotowały wspólnie z Polskim Towarzystwem Alzheimerowskim założenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego, które przedstawiły Ministrowi Zdrowia. Jak najszybsze wdrożenie takiego planu poparła m.in. Pani Rzecznik Praw Obywatelskich. Polskie organizacje alzheimerowskie wciąż czekają na pozytywne decyzje rządu w tej sprawie i nie ustają w wysiłkach podnoszenia świadomości społecznej wszystkich obywateli, a szczególnie polityków i decydentów.

Alzheimer Europe i należące do tej federacji alzheimerowskie organizacje narodowe apelują, aby 21 września wszyscy wrażliwi i świadomi obywatele Europy poparli Deklarację z Glasgow, dostępna w różnych językach na: http://www.alzheimer-europe.org/Policy-in-Practice2/Glasgow-Declaration-2014/Other-languages/Polski , wyrażając w ten sposób zrozumienie potrzeby tworzenia jak najlepszych warunków życia dla chorych i ich opiekunów.

Kontakt do działających w naszym kraju organizacji alzheimerowskich można znaleźć na stronie www.alzheimer-waw.pl. Tu również umieszczony jest link do Deklaracji z Glasgow.

Obecnie 25 stowarzyszeń, towarzystw i fundacji tworzy Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich, którego celem jest współpraca na rzecz poprawy jakości życia chorych i ich opiekunów. Organizacje udzielają pomocy chorym i ich rodzinom, prowadząc różnorodne działania edukacyjne, informacyjne, wsparcie psychologiczne, prawne lub terapeutyczne. W Polsce większość chorych przebywa we własnych domach pod opieką najbliższej rodziny. Opieka taka jest wyczerpująca, długotrwała, obciążająca psychicznie, fizycznie i finansowo.

 

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
www.alzheimer-waw.pl
Przewodniczący Zarządu Zbigniew Tomczak
e-mail: alzheimerpl@gmail.com
tel:+48 606 823 535

 


 

Ruch alzheimerowski w Polsce

Ruch alzheimerowski w Polsce istnieje od 1991 roku. W tym okresie powstało wiele stowarzyszeń i fundacji. Organizacje te stale powstają tam gdzie dotychczas ich nie ma, dlatego, że to głównie opiekunowie chorych we współpracy z lekarzami specjalistami mogą powoływać do życia organizacje, których celem jest pomoc chorym na chorobę Alzheimera i inne otepienia oraz ich rodzinom. Nikt tego za nas nie zrobi!

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo kontakt do organizacji najbliższej miejscu Waszego zamieszkania, ale także możecie śledzić starania całego ruchu alzheimerowskiego o poprawę jakości życia chorych i ich rodzin. W zakładce Plan Alzheimerowski znajdą Państwo założenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego przygotowane przez Porozumienie oraz Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie. Przyjęcie przez Rząd Polski założeń Planu i wdrożenie jego realizacji jest największym wyzwaniem polskiego ruchu alzheimerowskiego! Chcemy także aktywnie tworzyć bazę wiedzy o chorobie i opiece. Informacje dla osób zajmujacych się codzienną opieką nad osobami z otępieniem jak i dla tych  które chcą dowiedzieć się wiecej o wspólnych działań polskiego ruchu alzheimerowskiego będą regularnie publikowane w zakładce "Baza wiedzy".