Baza Wiedzy

 

"Diagnoza i co dalej?" - Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Alicja Sadowska

"Organizacja pomocy nad chorymi  z chorobą Alzheimera w Polsce" – opracowanie Alicja Sadowska, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Alzheimer - Dramatyczna samotność - Rozmowa z Alicją Sadowską, psychologiem, przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Organizacja pozarządowa siecią wsparcia społecznego na przykładzie działalności Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimer-Wioletta Baziuk

„Zespół opiekuna” jako konsekwencja sprawowania długotrwałej opieki nad osobą z otępieniem typu Alzheimera - dr Agnieszka Nowicka

Zapis wideo konferencji „Choroba Alzheimera - uczmy się pomagać" zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich