Zasady przystępywania nowych organizacji do Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich

 

Organizacja, która ma zamiar przystąpić do Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich, zwanego dalej Porozumieniem winna postąpić wg poniższej procedury:

  1. Uprawniony do tego typu decyzji organ statutowy organizacji podejmuje uchwałę o przystąpieniu do Porozumienia, wskazując w niej jednocześnie osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Organizacji w Porozumieniu.
  2. Wypełnia deklarację członkowską Porozumienia (pobierz), którą z ramienia Organizacji podpisują osoby statutowo upoważnione do świadczenia woli Organizacji.
  3. Podpisany oryginał deklaracji Organizacja przesyła listownie na adres Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa.
  4. Kopię elektroniczną (skan z podpisem) przesyła drogą elektroniczną do Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera na adres pspozca@poczta.onet.pl.

Na najbliższym Zjeździe Organizacji Alzheimerowskich organizacje członkowskie podejmują w drodze głosowania decyzję o przyjęciu nowej organizacji w poczet członków Porozumienia.