Cele Porozumienia
 

 • Wymiana informacji i doświadczeń dotyczących działań realizowanych przez każdą z organizacji
 • Koordynacja działań popularyzatorskich związanych ze Światowym Dniem Choroby Alzheimera – 21 września
 • Wspólne redagowanie biuletynu oraz wydawanie wspólnych materiałów propagandowych
 • Opracowanie i wymiana programów kształcenia opiekunów zawodowych, rodzinnych i wolontariuszy
 • Tworzenie banku danych o chorych i ich opiekunach – za ich zgodą – domów opieki, pobytu dziennego oraz formach pomocy dostępnych w organizacji alzheimerowskiej
 • Działanie na rzecz podnoszenia jakości usług medycznych i socjalnych
 • Działanie na rzecz doskonalenia systemu prawa
 • Wypracowywanie postulatów i deklaracji kierowanych do Rządu i Parlamentu RP
 • Wpływanie na politykę społeczną i zdrowotną w kierunku uwzględniania w niej potrzeb chorych na chorobę Alzheimera i ich rodzin
 • Współdziałanie w prowadzeniu badań nad sytuacja chorych i opiekunów
 • Opracowywanie wspólnej strategii informacyjnej, skierowanej do środków społecznej komunikacji.