Koordynacja Porozumienia i Telefon Zaufania

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Warszawa
Telefon Zaufania: 22 622 11 22 (czynny we wtorki i czwartki, w godz. 15-17)
ul. Emilii Pater 47
00-118 Warszawa
www.alzheimer-waw.pl
alzheimerpl@gmail.com

 

Lista organizacji zrzeszonych w Porozumieniu
 

Województwo dolnośląskie

Stowarzyszenie Grupa Wsparcia dla Osób z Problemami Pamięci „Niezapominajka” – Wrocław
ul. Horbaczewskiego 20/3
54-130 Wrocław
506 162 519
stowniezapominajka@o2.pl
www.stowniezapominajka.wroclaw.pl/

Stowarzyszenie Osób Chorych na Chorobę Alzheimera i Ich Rodzin – Sokołowsko
74 845 18 20
506 038 313
ul. Główna 29
58-350 Sokołowsko
biuro@serv-med.pl
www.serv-med.pl

Fundacja Alzheimerowska - Wrocław
ul. Pasteura 10
50-367 Wrocław
71 784 15 85
alzheimer.fundacja@umed.wroc.pl
www.fundacja-alzheimer.pl

 

Województwo pomorskie

Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Sopot
58 551 63 64
503 673 909
604 058 272
606 897 810
ul. Armii Krajowej 94
81-824 Sopot
alzheimer.gdansk@gmail.com

 

Województwo kujawsko-pomorskie

Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego – Bydgoszcz
52 371 16 44
607 079 005
ul. Ujejskiego 11/1
85-168 Bydgoszcz
alzheimerbydgoszcz@wp.pl
www.alzheimerbydgoszcz.pl/

 

Województwo podlaskie

Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie – Białystok

602 831 797
ul. Swobodna 38/9)
15-765 Białystok
alzheimer-białystok@wp.pl

 

Województwo lubuskie

Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera – Zielona Góra
68 325 83 66
Os. Pomorskie 28
65-548 Zielona Góra
www.alzheimer.zgora.pl
admin@alzheimera.strefa.pl
e-mail na formularzu KONTAKT na stronie

 

Województwo lubelskie

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
tel/fax: 81 444 45 44
ul. Towarowa 19
20-205 Lublin
www.lsa.lublin.pl
lsa@lsa.lublin.pl

 

 

Województwo łódzkie

Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie – Łódź
42 681 24 32
42 681 24 38
ul. Przybyszewskiego
93-110 Łódź
tow.alzheimer@wp.pl

 

Województwo małopolskie

Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera – Kraków
tel. 12 410 54 20
Os. Słoneczne 15
31-958 Kraków
fundacja@alzheimer-krakow.pl
www.alzheimer-krakow.pl

Fundacja Find Me If You Care
605 662 330
ul. Partyzantów 1
32-600 Oświęcim
info@findmeifyoucare.org

 

Województwo mazowieckie

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Warszawa
tel. 22 622 11 22
ul. Emilii Pater 47
00-118 Warszawa
www.alzheimer-waw.pl
alzheimer_pl@hotmail.com

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Siedlce
602 394 301 Prezes
504 091 599 Dyrektor biura
500 026 970 Sekretarz DPS Kukawki
ul. Leśna 96
08-110 Siedlce
siedlce_alz@op.pl  - Stowarzyszenie
dpsptaszki@op.pl  - DPS Ptaszki
dpskukawki@op.pl  - DPS Kukawki
www.alzheimer.org.pl

 

Województwo opolskie

Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych w Tym Osób i Rodzin z Chorobą Alzheimera – Krapkowice
500 169 863
ul. Damrota 2
47-303 Krapkowice
alzheimer.krapkowice@interia.pl
www.opolski-alzheimer.pl


Fundacja "KTOTO - Zrozumieć Alzheimera" - Osiny
792 47 27 36
ul. Łąkowa 6
46-070 Osiny
fundacja.ktoto@onet.eu
www.ktoto.com.pl

 

Województwo podkarpackie

Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Rzeszów
17 857 93 50
501 603 236
ul. Seniora 2
35-310 Rzeszów
pspozca@poczta.onet.pl
www.alzheimer.rzeszow.pl

 

Województwo wielkopolskie

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie – Poznań

61 855 02 73
61 855 02 74
61 855 02 75
ul. Józefa Garczyńskiego 13
61-527 Poznań

stowarzyszenie@alzheimer-poznan.pl
www.alzheimer-poznan.pl 
 

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera – Poznań
tel. 61 22 45 085
dyżury w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12-18
ul. Iłłakowiczówny 6/2A
60-789 Poznań

kontakt@alzheimerwielkopolska.pl
www.alzheimerwielkopolska.pl

Leszczyńskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie – Leszno
667 505 212
ul. Dąbrowskiego 45a
64-100 Leszno
alz.park.leszno@gmail.com

Grupa Wsparcia dla Rodzin i Opiekunów Osób Chorych na Chorobę Alzheimera przy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II – Piła
67 212 26 43
w. 200, 204, 127, 117
666 047 153
ul. 11 Listopada 40
64-920 Piła
dyrektor@dps.pila.pl

 

Województwo warmińsko-mazurskie

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi – Elbląg

tel. 55 625 61 91
ul. ul. Podgórna 1
82-300 Elbląg

alzheimer4@wp.pl
www.alzheimer.elblag.pl

 

Województwo świętokrzyskie

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera – Koprzywnica
tel. 15 847 70 30
ul. Szkolna 8
27-660 Koprzywnica
alzheimer.koprzywnica@interia.pl
www.alzheimer.koprzywnica.info

Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie – Kielce
504 043 989
ul. Jagiellońska 76
35-734 Kielce
prezes@kielcealzheimer.pl
www.kielcealzheimer.pl

 

Województwo śląskie


Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera przy WSZ Oddział Psychiatryczny – Częstochowa
tel. 34 325 26 11 w. 226
ul. PCK 1
42-200 Częstochowa

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Chorych na Alzheimera i Zespołów Degeneracyjnych - Zawiercie
698 695 971
ul. Sienkiewicza 35
42-450 Zawiercie
krystynamecik@wp.pl

Stowarzyszenie YAVA - Częstochowa
ul. Lakowa 101
42-200 Częstochowa
www.yava.czest.pl
yava.czest@gmail.com
 

 

 

Województwo zachodniopomorskie


Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych „COGITO”
al. Powstańców Wielkopolskich 33a
70-111 Szczecin

info@alzheimer.szczecin.pl
www.alzheimer.szczecin.pl